Volg ons op Facebook

Begeleiding

G-Boogschieten / Classificatie

G-boogschieten: Classificatie

Je hebt een handicap en hebt besloten om aan boogschieten te doen? Fantastisch!

Boogschieten leent zich goed om te beoefenen voor mensen met een handicap.

Zit je in een rolstoel, ben je slecht te been, heb je problemen aan de armen of is je zicht niet meer goed… Voor (bijna) alles is er een oplossing in het boogschieten.

De meeste van onze clubs staan open om je te helpen deze mooie sport te beoefenen.

Heb je de kriebels te pakken en wil je verder? Ook competitie voor onze G-schutters is mogelijk. Dit op alle niveaus, tot aan het Belgisch Kampioenschap toe!

Wens je aan competitie te doen. Dan zijn er wel eerst enkele verplichtingen waaraan je dient te voldoen.

1. Je moet een classificatie hebben voor het boogschieten.

 • Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of -discipline mag meedoen in competitieverband. Het zorgt ervoor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

2. Voor aanvang van de competitie contacteer je het secretariaat. Zij bezorgen je de eerste info en leggen de procedure uit.
3. Er moet eerst een toelatingsproef plaatsvinden bij een erkende revalidatie- of sportarts.
4. Daarna volgt er een functionele proef waar je:

 • Beoordeeld zal worden op voldoende beperking voor de betreffende sport (boogschieten).
 • Een sportklasse en status toebedeeld krijgt.

5. Voor een classificatie werkt Handboogliga samen met Parantee-Psylos, de Vlaamse G-sportfederatie die kansen creëert zodat alle personen met een handicap volgens de eigen behoeften, mogelijkheden en ambities, op een gezonde en kwaliteitsvolle manier aan sport en beweging kunnen doen.

Verdere info over een classificatie kan je hieronder overzichtelijk terugvinden.

Wil je de volledige reglementering nalezen? Dan kan je terecht op de website van Parantee-Psylos, zij zijn de overkoepelende sportfederatie in Vlaanderen voor G-sport. http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=316&lang=1

Classificatie

Wat is classificatie?

Classificatie groepeert sporters in sportklassen, dit is volgens de impact van de beperking op de prestatie binnen de sporttak of een sportdiscipline.

Het classificatiesysteem draagt bij aan het waarborgen van eerlijke wedstrijdsport voor personen met een beperking omdat het vastlegt wie aan welke sporttak of –discipline mag meedoen in competitieverband. Het is een extra indeling bovenop die van gewicht, geslacht of leeftijd. Het zorgt ervoor dat de invloed van de beperking in eenzelfde sportklasse zo gelijkwaardig mogelijk is.

De classificatie is een screening en bestaat uit verschillende genormeerde fasen:

1. De sporter heeft (minstens) één van de tien erkende beperkingen voor competitieve sportbeoefening.

Fysieke beperking = physical impariment = PI

 • a. Beperking in spierkracht
 • b. Beperking in gewrichtsbeweeglijkheid
 • c. Amputatie van een lidmaat
 • d. Beenlengteverschil
 • e. Dwerggroei
 • f. Hypertonie
 • g. Ataxie
 • h. Athetose

Visuele beperking = visual impairment = VI

 • i. Gezichtsbeperking

Verstandelijke beperking = VE = intellectual impairment = II

 • j. IQ < 75, beperkte zelfredzaamheid en bepaald voor het 18e levensjaar

2. Voldoet vervolgens aan de minimale beperking van de gekozen sporttak (boogschieten).

Op basis hiervan krijgt hij/zij een sportklassen en een status van die sportklasse toegekend.

Wanneer een sporter in een bepaalde fase de norm niet haalt, betekent dit niet dat hij/zij geen beperking heeft.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een sporter een beperking heeft die in die tak van sport niet toegelaten wordt of dat de mate van de beperking onvoldoende impact heeft op zijn sportuitoefening. Deze sporter kan verder op recreatieve basis sporten of kan deelnemen aan competities waar het hebben van een sportklasse niet verplicht is of waar het sporttechnisch reglement dit toelaat.

Wat komt er niet in aanmerking als erkende beperking voor competitiesport:

 • Pijn of vermoeidheid
 • Doof- of slechthorendheid
 • Lage spiertonus
 • Hypermobiliteit gewricht
 • Instabiliteit gewricht
 • Beperking in spieruithouding
 • Beperking in motorische reflexfuncties
 • Beperking in cardiovasculaire functies
 • Beperking in ademhalingsfuncties
 • Beperking in metabole functies
 • Psychische kwetsbaarheid

De classificeerder

Parantee-Psylos organiseert de nationale classificatie enkel met (inter)nationaal opgeleide classificeerders, hierna ‘erkend’ genoemd. Hun competities zijn verschillend naargelang de soort classificatie die verricht wordt. Alle classificeerder dienen zich te houden aan de ‘Classifier Code of Conduct’ van IPC en aan de richtlijnen van het huishoudelijk reglement van BPC en dat van Parantee-Psylos.

De nationale classificatie voor competitiesporters met een fysieke beperking bestaat uit een toelatings- en een functionele proef.

1. De toelatingsproef gebeurt door een erkende revalidatie- of sportarts die beoordeelt of de sporter een door IPC erkende beperking heeft, en in aanmerking komt voor de functionele proef. De beoordeling kan op basis van het medisch diagnoseformulier op afstand gebeuren ofwel tijdens een consultatie op uitnodiging van Parantee-Psylos.

Wanneer de uitslag van de toelatingsproef positief is, komt de sporter voor elke sporttak of –discipline in aanmerking.

2. De functionele proef gebeurt door een erkende sport-specifieke classificeerder en bestaat uit de volgende onderdelen:

 • a. De beoordeling van de minimale beperking voor de gekozen sporttak en
 • b. De beoordeling van de sportklasse (met behulp van functionele of sporttechnische tests) en/of
 • c. De observatie tijdens een training of competitie (niet verplicht in elke sporttak) en
 • d. De bepaling van de status (geldigheidsduur) van de sportklasse.

De uitslag van de functionele proef is onlosmakelijk verbonden met de sporttak en/of – discipline. Voor een andere sporttak en/of –discipline dient de sporter opnieuw een functionele proef aan te vragen, desgevallend opnieuw te ondergaan.

Voor de nationale classificatie van competitiesporters met een visuele beperking dient de eigen oogarts een te downloaden formulier in te vullen. Daarna beoordeelt een erkende oogarts of optometrist de gegevens en kent een sportklasse toe.

Indien meer gegevens nodig zijn om de sportklasse te kunnen toekennen, wordt de sporter uitgenodigd voor bijkomende door IBSA (dit is de internationale bond voor deze doelgroep) opgelegde testen door de erkende oogarts of optometrist.

De uitslag van deze toelatingsproef geldt voor elke sporttak waaraan blinde en slechtziende competitiesporters kunnen deelnemen.

De nationale classificatie voor competitiesporters met een verstandelijke beperking wordt bepaald door het invullen van een eenvoudig IQ-attest door de behandelende arts of psycholoog.

De uitslag van deze toelatingsproef geldt voor elke sporttak waaraan sporters met een verstandelijke beperking kunnen deelnemen. Deze sportklasse is ook geldig voor de activiteiten van Special Olympics Belgium en S-sport/Recreas vzw.

De Medisch-Technische Commissie van Parantee-Psylos is bevoegd voor de classificatiedossiers. Dit team is samengesteld uit erkende revalidatie- en sportartsen én uit (inter)nationale classificeerders, allen actief in G-sport.

Classificatieprocedures

De classificatieprocedures kan je overzichtelijk terugvinden op de website van Parantee-Psylos:

Sportklasse en status

Deze vindt u terug op volgende webpagina:

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=485&lang=1

De volgende categorieën worden binnen Handboogliga gehanteerd:

Individueel:

 • Recurve: dames open, heren open
 • Compound: dames open, heren open
 • Visuele beperking: VI 1 en VI 2/3 (geen onderscheid tussen vrouwen, mannen, recurve en compound)
 • W1 open (recurve/compound): dames W1 open, heren W1 open

Team:

 • Recurve: dames open, heren open
 • Compound: dames open, heren open

Medische herclassificatie

Het kan gebeuren dat ten gevolge van medische redenen de graad van beperking verandert en de fysieke mogelijkheden van de sporter gewijzigd zijn.

Een nationale medische herkeuring is enkel mogelijk indien men niet op de internationale masterlist staat. De publicatie van de internationale sportklasse en status op de masterlist van World Archery is definitief, en de vermelde sportklasse (inclusief NE) is vanaf dat moment ook de nationale.

Welke procedure u dan dient te volgen, vindt u op onderstaande link:

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=486&lang=1

Indienen van een klacht

Het kan gebeuren dat een sporter en/of zijn club en/of zijn sportfederatie niet akkoord gaat met de uitslag van de classificatie of de toegekende nationale sportklasse. De aanleggende partij kan een klacht indienen bij het secretariaat van Parantee-Psylos, conform het tuchtreglement van de sportfederatie.

Het indienen van een klacht heeft geen schorsende werking, met andere woorden de uitslag of nationale sportklasse blijft van toepassing zolang daarover niet anders is beslist.

De uitspraak van de tuchtcommissie is definitief en hiertegen is geen beroep mogelijk.

De sporter kan wel zijn aanvraag voor een internationale classificatie opstarten.

http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=487&lang=1

Internationale classificatie

Het hebben van een nationale sportklasse is een voorwaarde tot deelname aan een internationale competitie. Wanneer de sporter voor het eerst internationaal deelneemt, zal Parantee-Psylos hem doorgeven als ‘N’ = ‘New’ en de nationale sportklasse vermelden.

Eens een internationale classificatie heeft plaatsgevonden, vervangt deze de nationale classificatie.

Meer info: http://www.parantee.be/parantee/index.asp?M=488&lang=1

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane