Volg ons op Facebook

Begeleiding

Ethisch en gezond verantwoord sporten / Panathlon verklaring

De Panathlonverklaring over ethiek in de jeugdsport is een belangrijk charter rond de rechten van het kind in de sport. Wie de verklaring ondertekent, gaat de verbintenis aan om:

1. De positieve waarden in de jeugdsport actiever, met volgehouden inspanning en met goede planning te zullen nastreven.

 • Dit op het vlak van training en competitie zal op een evenwichtige manier 4 hoofddoelen nagestreefd worden: De ontwikkeling van de motorische (technische en tactische) vaardigheden, een gezonden en veilige competitieve stijl, een positief zelfbeeld en goede sociale vaardigheden. Waarbij rekening wordt gehouden met de noden van het kind.
 • De drang om uit te blinken en te winnen, succes en plezier net als mislukking en frustratie te ervaren en deel te laten uitmaken van de competitiesport. Kinderen de kans te geven zicht dit eigen te maken en het te integreren (binnen de structuur, de regels en de beperkingen van het spel) in hun prestatie en hulp te geven om hun emoties te beheersen.
 • Speciale aandacht te schenken aan de leiding en opleiding van kinderen aan de hand van modellen die de ethische en humanistische principe in het algemeen en de fair-play in de sport in het bijzonder naar waarde schatten.

2. Inspanningen voorzetten om alle vormen van discriminatie ui de jeugdsport te bannen.

 • Dit zijn fundamentele ethische principes van gelijkheid, dat sociale rechtervaardigheid en gelijke verdeling van de mogelijkheden vereist. Laatbloeiers, gehandicapten en minder getalenteerde kinderen moeten dezelfde kansen krijgen om aan sport te doen en moeten dezelfde professionele begeleiding krijgen die ter beschikking staat van vroegmature, mature en meer getalenteerde kinderen zonder onderscheid te maken van geslacht, ras of cultuur.

3. Het erkennen en aanvaarden van het feit dat sport ook negatieve effecten kan veroorzaken en dat er preventieve en curatieve maatregelen nodig zijn om kinderen te beschermen.

 • De psychische en fysieke gezondheid van kinderen maximaal te bevorderen door ons in te spannen om bedrog, doping en uitbuiting tegen te gaan en kinderen te helpen mogelijke negatieve effecten ervan te overwinnen.
 • Het aanvaarden dat het belang van de sociale omgeving van het kind en het motiverende klimaat nog steeds onderschat worden. Hiervoor bestaat een gedragscode voor het aanvaarden en toepassen met klaar en vastgelegde verantwoordelijkheden voor allen die betrokken zijn bij het netwerk rond de jeugdsport: sportorganisaties, sportleiders, ouders, opvoeders, trainers…

4. Het verwelkomen van steun van sponsors en media, maar dat die steun in overeenstemming moet zijn met de hoofddoelstelling van de jeugdsport.

 • Het verwelkomen van sponsoring van organisaties en bedrijven alleen wanneer dit niet botst met het pedagogosche proces, de ethische basis van de sport en de hoofddoelstelling van de jeugdsport.
 • De functie van media is niet alleen reactief, dit betekent een spiegel te zijn van de problemen van onze maatschappij, maar ook pro-actief, dit betekent stimulerend, opvoeding en vernieuwend.

5. Het formeel onderschrijven van het ‘Panathlin Charter over de rechten van het Kind in de Sport’.

 • Alle kinderen hebben het recht om:
  • Sport te beoefenen
  • Zicht te vermaken en te spelen
  • In een gezonde omgeving te leven
  • Waardig behandeld te worden
  • Getraind en begeleid te worden door competente mensen
  • Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden.
  • Zicht te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie.
  • In veilige omstandigheden aan sport te doen.
  • Te rusten
  • De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden.

Dit alles kan alleen worden bereikt wanneer zoveel mogelijk partijen die hier iets mee te maken hebben deze verklaring ondertekenen.

Voor de Handboogliga hebben al 38 clubs deze verklaring ondertekend. Indien u als club ook de ‘Panathlon verklaring’ voor ethiek in de jeugdsport wil onderteken kan u de verklaring afprinten en een ondertekend exemplaar, door de voorzitter, opsturen naar het secretariaat.

Hieronder kan u het document terugvinden en een lijst met alle clubs die de Panathlon verklaring al hebben ondertekend.

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane