Volg ons op Facebook

Begeleiding

Nationaal Lotto-project: Archery Together

Aansluitend op het bestaande beleidsplan, wenst de Royal Belgian Archery in de komende jaren extra in te zetten op een drempelverlagende en inclusieve werking waar jong en oud, personen met een handicap en kansarmen zich in thuis voelen.

De koepel wil een kwaliteits- en waardevol kader ontwikkelen waarin sporters zich ten volle kunnen ontwikkelen en uiten. Om dit te kunnen bewerkstelligen, mogen naast de voor de hand liggende doelgroepen van coaches en atleten ook de vele vrijwilligers niet uit het oog verloren worden zoals ouders, begeleiders, officials en clubvrijwilligers.

Het project “Archery Together” sluit naadloos aan bij bestaande projecten:

  • Jeugdsportproject: creatie van een kwalitatief kader op clubniveau.
  • Ethisch en medisch verantwoord sporten: federatieproject dat gezond sporten in een ethisch kader ondersteunt.
  • Talentontwikkeling: het bereiken, begeleiden en ondersteunen van talentvolle atleten naar het internationale niveau.

Het “Archery Together”-project vormt een cruciale schakel op regionaal niveau om de bestaande werking tot een harmonieus en sluitend geheel te brengen waarbinnen de waarden van inclusie, familiesport, Fair-play en talentontwikkeling een cruciale rol spelen. Als federatie zijn we overtuigd van het belang van deze waarden in een steeds complexer wordende samenleving.

Wat omvat het Archery Together Project?


Ontwikkeling handige tools

De RBA hecht veel belang aan een kwaliteitsvol kader op clubniveau waarin jeugd zich ten volle kan ontplooien. Om deze reden werden volgende zaken ontwikkeld:

  • De ontwikkeling van een Roadmap. Dit stappenplan begeleidt de jonge schutter in zijn leerproces. Op speelse wijze leert de beginner stapsgewijs de boogschietwereld kennen.
  • De ontwikkeling van een handboek ‘Start 2 Bow’. Hoe los je het correcte schot? Het boek Start 2 Bow neemt het stap voor stap met je door!
  • De ontwikkeling van een logboek voor schutters. Deze handige tool stelt de coach ertoe instaat om op een gestructureerde en overzichtelijke manier de vorderingen van de atleten op te volgen en bij te sturen.


Creatie van het Lotto fonds

Met het Archery Together-project willen we nu ook verdere ondersteuning bieden aan coaches, schutters, ouders, officials en vrijwilligers op clubniveau.Daarom werd in samenwerking met de Nationale Loterij het “Lotto Fonds” in het leven geroepen. Zoals vermeld is boogschieten een heuse familiesport waarin waarden zoals inclusie een belangrijke rol spelen. Om deze waarden en principes kracht bij te zetten, wenst de Royal Belgian Archery een fonds op te richten waarmee we clubs, kansarmen en ouders een hart onder de riem kunnen steken.


Jeugdwerking

  • Met de creatie van Archery Lotto Cup worden er laagdrempelige jeugdwedstrijden georganiseerd. Deelnemers aan de Lotto Cup worden bijgehouden in een apart klassement.
  • Een vereniging kan een aanvraag indienen om een bijscholing of workshop te organiseren.
  • De Regiowerking is van cruciaal belang in de talentdetectie en ontwikkeling in Vlaanderen. Vanuit het Lotto-fonds wordt hiervoor de nodige ondersteuning geboden.

Voor meer info omtrent het Lotto project "Archery Together" mail naar info@handboogliga.be
Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2018

Disclaimer
Beheer

Website by Brainlane