Volg ons op Facebook

Begeleiding

Opleidingen / VTS opleiding

In samenwerking met de Denkcel Boogschieten (deelnemende partners: BLOSO, HBL, VBFLW, VLAS) van de Vlaamse Trainerschool zijn er opleidingen van verschillende niveaus voor trainers.

Deze sporttakspecifieke opleidingen zijn opleidingen die leiden tot een diploma in één welbepaalde sporttak waarbij het de voornaamste doelstelling is om die sporttak, die men zelf op voorhand voldoende technisch en tactisch dient te beheersen, didactisch verantwoord te leren overbrengen. Je kan als trainer in een sportclub 4 opleidingsniveaus (en een facultatief niveau) doorlopen.

Voor het Handboogschieten is momenteel enkel de opleiding 'Initiator' volledig uitgewerkt. Eén van de doelstellingen van de denkcel is om voor het Handboogschieten ook de opleidingen 'Trainer B' en 'Trainers A' zo snel mogelijk te ontwikkelen. De opleiding 'Trainer B' wordt in 2020 georganiseerd.

De algemene leerlijn die Handboogliga hanteert voor de opleidingen zijn deze van het 'Basisschot' zoals in Nederland gegeven wordt. Volgende cursussen en documenten zijn hier op gebaseerd:

  • Start 2 Bow: 4-delige lessenreeks om beginners het basisschot aan te leren.
  • Initiator doelschieten: een 58u omvattende opleiding om trainers te scholen die startende boogschutters veilig en technisch correct te leren schieten.
  • Trainer B doelschieten: deze opleiding omvat 207u (waarvan 60u stage) om trainers op te leiden om wedstrijdschutters verder te ontwikkelen en bij te staan.

Een overzicht van de opleidingen voor het 'Algemene gedeelte' en het 'sportspecifieke gedeelte' als ook de inschrijvingen kan u terug vinden op de website van de Vlaamse Trainerschool via volgende link: Vlaamse Trainerschool of hier:

Een interactieve kaart met daarop alle opleidingen Boogschieten:

Een interactieve kaart lmet daarop alle opleidingen van het Algemeen Gedeelte Instructeur B – Trainer B – Trainer A:


Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane