Volg ons op Facebook

Begeleiding

Opleidingen / VTS opleiding

In samenwerking met de Denkcel Boogschieten (deelnemende partners: BLOSO, HBL, VBFLW, VLAS) van de Vlaamse Trainerschool zijn er opleidingen van verschillende niveaus voor trainers.

Deze sporttakspecifieke opleidingen zijn opleidingen die leiden tot een diploma in één welbepaalde sporttak waarbij het de voornaamste doelstelling is om die sporttak, die men zelf op voorhand voldoende technisch en tactisch dient te beheersen, didactisch verantwoord te leren overbrengen. Je kan als trainer in een sportclub 4 opleidingsniveaus (en een facultatief niveau) doorlopen.

Voor het Handboogschieten zijn momenteel enkel de opleidingen 'Initiator' en 'Instructeur B' volledig uitgewerkt. Eén van de doelstellingen van de denkcel is om voor het Handboogschieten ook de opleidingen 'Trainer B' en 'Trainers A' zo snel mogelijk te ontwikkelen.

Een overzicht van de opleidingen voor het 'Algemene gedeelte' en het 'sportspecifieke gedeelte' als ook de inschrijvingen kan u terug vinden op de website van de Vlaamse Trainerschool via volgende link: Vlaamse Trainerschool of hier:

Een interactieve kaart met daarop alle opleidingen Boogschieten:

Een interactieve kaart lmet daarop alle opleidingen van het Algemeen Gedeelte Instructeur B – Trainer B – Trainer A:


Contactgegevens

Boomgaardstraat 22 bus 24
2600 Berchem
Belgie

Tel 03/286.07.79
Fax 03/286.58.17

© Handboogliga 2012 - 2014

Disclaimer
Beheer

Website by Brainlane