Volg ons op Facebook

Handboogschieten

Nieuwsoverzicht / Belangrijke wijzigingen ledenjaar 2015-2016

02/09/2015

Formaliteiten ledenadministratie

Zoals iedereen ondertussen heeft vernomen is de aanvang van het nieuwe lidjaar verschoven van 1 januari naar 1 oktober. Dit wil zeggen dat de nieuwe transferperiode in de huidige maand september valt. Op deze wijze wordt het volledige indoorseizoen onder dezelfde club en dezelfde leeftijdscategorie geschoten (leeftijden worden aangepast op 1 oktober in de plek van 1 januari).

Clubs zullen vanuit het secretariaat een mail krijgen wat betreft het indienen van de leden voor het lidjaar 2015-2016. Bijgevoegd in de mail zit: een huidige ledenlijst die de club dient aan te vullen en een overzicht van de gewijzigde lidgelden. Belangrijk is dat de ledenlijsten in het excel formaat terug aan het secretariaat bezorgd worden. Momenteel is de Handboogliga in samenwerking met de firma Brainlane druk in de weer voor de ontwikkeling van een online ledenplatform.

Via dit platform kunnen clubs in de toekomst zelf hun eigen ledenadministratie beheren. Schutters kunnen zich online inschrijven voor wedstrijden en er wordt een eigen profiel aangemaakt per schutter waar records, scores en sterren worden bijgehouden. Meer hierover volgt in de loop van de maand september.

Wijzigingen lidgelden en clublidgelden

In 2013 werd er op de Algemene Vergadering besloten om het lidgeld op te trekken van 27.5 euro naar 50 euro. Dit omwille van het feit dat de situatie financieel onhoudbaar was voor de federatie en omdat we jaarlijks kampten met een structureel tekort op de begroting.Deze beslissing zorgde voor de nodige ademruimte en de begrotingen 2014 en 2015 waren terug in evenwicht.

We konden echter niet vermijden dat het ledenaantal van 1700 naar de huidige 1100 leden zakte. De Handboogliga is er zich van bewust dat veel recreanten zich niet meer konden vinden in het aanbod van de federatie en dat clubs steeds minder geneigd waren om alle leden aan te sluiten. De federatie neemt het op zich om de belangen te behartigen van alle doelschutters en niet enkel die van de competitieschutters en toppers.Het bestuur wenst met een systeem naar buiten te komen waaruit alle betrokken partijen een voordeel kunnen halen (clubs, federatie, recreanten, competitieschutters en jongeren).

Enerzijds beloont de federatie de clubs die in de loop van een werkingsjaar méér leden aansluiten aan de federatie dan het vorige jaar door een korting te geven op het clublidgeld. Clubs die 60 leden of meer aansluiten aan de federatie genieten eveneens van een korting.

De federatie wenst in het kader van haar jeugdwerking de jongste schutters een duw in de rug te geven. Benjamins en pupillen kunnen vaak nog niet genieten van het volledige aanbod van de federatie. Om deze reden stelt het bestuur voor om het lidgeld van deze categorieën te laten zakken tot 35 euro. Op deze manier worden de gezinnen ook voor een stuk financieel ontlast.

Aansluitend aan deze financiële voordelen zal de federatie haar recreatief aanbod gevoelig uitbreiden. Hierbij wordt gedacht aan een Roadmap voor beginnende schutters. Deze Roadmap is een soort begeleidingstraject dat starters kunnen doorlopen. In deze Roadmap vinden schutters alle informatie omtrent materiaal, reglementen en techniek (start to bow).

Voor de recreanten wordt een laagdrempelig “fun parcours” uitgewerkt.

Wijzigingen lidgelden:

Clublidgeld
clubs met meer dan 60 leden 0 euro
Club met het meest aantal nieuwe leden 0 euro
Club met het 2de meeste aantal nieuwe leden 25 euro
Club met het 3de meeste aantal nieuwe leden 50 euro
Club met het 4de meeste aantal nieuwe leden 75 euro


Lidgeld
Lidgeld Benjamins 35 euro
Lidgeld Pupillen 35 euro

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane