Volg ons op Facebook

Clubs en Leden

Club management / Modelstatuten

Wanneer is het noodzakelijk of wenselijk om een vzw op te richten? 

NoodzakelijkWenselijk
  • Als de vereniging over onroerende goederen wil beschikken. Voorbeeld: de aankoop van een clublokaal.

  • Als de vereniging grote geldsommen bezit.
  • Als de vereniging schenkingen of legaten wil aanvaarden. Voorbeeld: de voorzitter van de club is gestorven en had vooraf een testament opgesteld waarin bij zijn overlijden een bedrag van €15.000 uit zijn persoonlijk vermogen aan de vzw wordt toegekend. 

  • Als het aansprakelijkheidsrisico te groot wordt.             Voorbeeld: de sportclub sluit een lening af bij de bank. Voorbeeld: de sportclub organiseert activiteiten waarbij schulden of schade opgelopen kunnen worden. 
  • Als de vereniging gesubsidieerd wil worden door een overheid, kan het subsidiereglement eisen dat zij de vzw-vorm heeft. Voorbeeld een club wil in aanmerking komen voor de subsidies van de lokale overheid, maar daarvoor eist het subsidiereglement dat de club een vzw is. 
  • Als de vereniging haar bestuurders optimaal wil beschermen. Voorbeeld: een verzekering bestuurdersaansprakelijkheid kan enkel worden afgesloten als je vereniging een vzw is. 

Er zijn 3 grote stappen voor de oprichting van een vzw: 

  • Statuten opstellen
  • Dossier neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel
  • Statuten publiceren in de bijlagen van het Belgische Staatsblad

In volgend document kan u modelstatuten terug vinden: Modelstatuten

Deze modelstatuten zijn een samenvatting van de meest voorkomende, verplichte en nuttige clausules die men kan opnemen in de statuten van een V.Z.W. Vaak bestaan er keuzemogelijkheden. Bij het opmaken van nieuwe of aangepaste statuten bestaat de beste en juiste werkwijze er dan ook in om alle clausules te overlopen. Men moet zeker vermijden deze ontwerpstatuten integraal over te nemen. Omdat deze ontwerpstatuten een samenvatting zijn van verschillende keuzemogelijkheden, zou dat immers het gevaar opleveren dat er tegenstrijdige clausules zouden worden opgenomen.

Wil je graag nog wat extra informatie over deze materie bezoek dan zeker volgende websites: Verenigingsinfo of federale overheid

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane