Volg ons op Facebook

Clubs en Leden

Club management / Ledenadministratie

Elk jaar dient een club zijn ledenadministratie in te dienen bij het secretariaat van de Handboogliga. Op basis van de ledenadministratie kunnen de lidkaarten aangemaakt worden als ook competitielijst waarop de organisatoren zich kunnen baseren.

Om dit vlot te laten verlopen zijn er enkele data vastgelegd :

Onderstaand kan u alle documenten terug vinden die ingediend moeten worden tegen de vooropgestelde data.

Zit u met nog enkele vragen omtrent de ledenadministratie? Contacteer dan zeker het secretariaat via info@handboogliga.be voor meer informatie.


Regelgeving

Van alle leden worden gegevens opgeslagen in de centrale ledenadministratie; gegevens die belangrijk zijn voor het lidmaatschap. Denk dan aan geboortedatum en adresgegevens, maar ook zaken als gevolgde handboogopleidingen en schietprestaties. De ledenadministratie van de HBL wordt beheerd, bewaakt en ontwikkeld door medewerkers. Daarnaast is de administratie (beperkt) opvraagbaar voor de secretarissen en ledenadministrateurs van handboogverenigingen. Zij kunnen leden van hun verenigingen aan- en afmelden.

In de nabije toekomst zal de functionaliteit voor verenigingen verder worden uitgebreid zodat de gegevens van leden ook bewerkt kunnen worden. Tegerlijkertijd wordt er samen met verenigingsbestuurders gekeken hoe de HBL-ledenadministratie ook gebruikt kan gaan worden voor de administratie van de vereniging.

Privacy:

De gegevens van leden worden enkel aan anderen verstrekt voor enkele typische verenigingsactiviteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een adressenlijst voor de verzending van het ledenmagazine of het aanleveren van gegevens die op de lidkaarten worden geprint.

In de meeste andere situaties zal de HBL geen gegevens overhandigen aan derden (extern of intern), tenzij hiertoe wordt besloten door het bestuur of wanneer er een wettelijke verplichting is om gegevens te verstrekken.


Transfers

Hierbij wensen wij de leden er nogmaals aan te herinneren dat de transferperiode in 2015 wijzigt van december naar september (01/09/2015-30/09/2015). Hierdoor zal er uitzonderlijk in januari maar een lidmaatschap aangerekend worden voor negen maand. Een lid betaald voor negen maand lidmaatschap 37.5 euro en een club 75 euro. In oktober 2015 start vervolgens het nieuwe ledenjaar en gelden terug de originele bedragen (50 euro individueel en 100 euro voor clubs). Wij vragen bij iedere transferaanvraag het bewijs van het aangetekend schrijven, aan de club die de schutter verlaat.

Zonder dat bewijs van aangetekend schrijven in de correcte periode, van 1 september tot 30 september, kunnen en zullen wij geen transfer toestaan.

Deze vereiste wordt ons opgelegd door het statuut voor de niet-professionele sportbeoefenaar en wij zullen er streng op toezien dat dit nageleefd wordt.

Om geldig te transfereren moet je dus:

  1. Aangetekend een brief versturen aan de club die u verlaat waarin u vermeldt dat u wenst te transfereren. U bent niet verplicht hierbij een melding te maken van de club waar u wenst naar toe te gaan. Dit moet gebeuren in de hierboven vermelde correcte periode.
  2. Het originele bewijs van aangetekend schrijven, samen met een kopie van de brief opsturen naar het secretariaat van de Handboogliga en dit eveneens in diezelfde periode. Mocht u het originele bewijs van aangetekend schrijven terug willen, dan voegt u bij uw schrijven een aan uzelf geadresseerde en gefrankeerde enveloppe.

Notie: Indien u niet woonachtig bent in Belgie maar wel aangesloten bent aan een nationale koepel die lid is van World Archery, kan u deelnemen aan alle wedstrijden van de Handboogliga.

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2018

Disclaimer
Beheer

Website by Brainlane