Volg ons op Facebook

Wedstrijden

Reglementen

HBL - Handboogliga

Sportreglement Handboogliga

Het sportreglement Handboogliga is enkel van toepassing op wedstrijden van de Handboogliga.

In dit document kan u alles terug vinden omtrent wedstrijdvoorschriften van alle types van wedstrijden die binnen de Handboogliga georganiseerd kunnen worden. Ook alle reglementen van wedstrijdresultaten, prijzen en eretekens kan u hierin terug vinden.

Procedurereglement Tuchtraad Handboogliga

Indien er incidenten zijn tijdens of buiten een wedstrijd heeft men het recht een klacht neer te leggen. In het procedurereglement tuchtraad kan u alles terug vinden omtrent de samenstelling, de procedure, rechten en plichten en de mogelijke sancties.

Werkingsreglement Handboogliga

In dit document wordt de algemene werking van de verschillende bestuursniveaus van de federatie omschreven.

Statuten Handboogliga

In dit document wordt de algemene werking van de verschillende bestuursniveaus van de federatie omschreven.

RBA - Royal Belgian Archery

In de nabije toekomst zullen alle Belgische reglementen terug te vinden zijn op de website van Royal Belgian Archery

Reglementen BAIC

In het onderstaande document vindt u alles terug over de Belgian Archery Indoor Competition. Deze wedstrijden worden georganiseerd onder Nationale koepel. In het reglement vindt u ook een overzicht van alle wedstrijden van het desbetreffende seizoen.

Reglementen BAOC

In het onderstaande document vindt u alles terug over die Belgian Archery Outdoor Competition. Deze wedstrijden worden georganiseerd onder Nationale koepel. In het reglement vindt u ook een overzicht van alle wedstrijden van het desbetreffende seizoen.

Reglementen NATUURSCHIETEN

Reglementen BK's

Reglement G-BOOGSCHIETEN

Reglement Lotto Archery Cup


WAE - World Archery Europe

Er zijn geen specifieke reglementen vanuit World Archery Europe.

Via deze link komt u op de website World Archery Europe


WA - World Archery

Via deze link komt u op de website World Archery

De onderstaande documenten zijn World Archery boeken. Indien er onduidelijkheden zijn in de reglementen van de Handboogliga of Royal Belgian Archery kan hier op worden terug gevallen.

De reglementen van World Archery evolueren ook steeds verder. Alle wijzigingen van de WA-reglementering worden neergeschreven in de bylaws.


IFAA - International Field Archery Federation

Onderstaand vindt u de reglementering van de IFAA:

Contactgegevens

Vorselaarsebaan 60
2200 Herentals
Belgie
Tel 014/86.93.87

© Handboogliga 2018 - 2020

Disclaimer
Beheer
Privacyverklaring

Website by Brainlane